I takt med at havvindmøller blir større trengs nye tolkninger av data og ny forskning. I flere år har Ørsted delt data fra Horns Rev 1 og Anholt med utvalgte universiteter.