Birgitte Jourdan-Andersen overtok etter Eivind Hodne Steen som leder av Energi Norges kontor i Brussel 1. oktober. Jourdan-Andersen har jobbet i Energi Norge i drøye to år, hovedsakelig med problemstillinger knyttet til Norges tilknytning til det europeiske energimarkedet, europeiske reguleringer og hvordan dette påvirker rammebetingelsene til norsk fornybarnæring.