IT-selskapet skiftet navn til Altere høsten 2019 og startet da utviklingen av skytjenesten Utility Cloud. I slutten av august ble det kjent at Helgeland Kraft Strøm hadde valgt dette kundeinformasjonssystemet som effektiviserer og automatiserer verdikjedene til strømselskaper.