For Nordkraft er det viktig å få impulser fra unge mennesker som ser ting på en litt annen måte enn hva de tradisjonelt gjør. Studenter fra relevante studier er en perfekt match.