For Nordkraft er det viktig å få impulser fra unge mennesker som ser ting på en litt annen måte enn hva de tradisjonelt gjør. Studenter fra relevante studier er en perfekt match.

– Fersk kompetanse og friskt blod er positivt for miljøet, samtidig som vi får en jobb gjort. Vi har satt dem til å gjøre jobber vi enten måtte ha gjort selv eller leid inn andre for å gjøre, forklarer Jon Ingebrigtsen i Nordkraft.

Det hele startet med et initiativ fra Kupa, Kunnskapsparken Nord, der de tilbyr et opplegg der studenter ansettes i 20 prosent stilling i ni måneder, gjerne i løpet av det siste året der de ofte tar en bachelor eller en master.