Til sammen ble det satt i drift vind- og vannkraft tilsvarende 3,1 TWh i fjor, viser tall fra NVE. Det er langt mindre enn rekordåret 2020, men likevel betydelig mer enn årene forut.

I 2021 er det registrert satt i drift 52 små vannkraftverk med en samlet årlig produksjon på 0,7 TWh. Det er en voldsom vekst fra tidligere år. Faktisk er det nesten dobbelt så mye av det som ble satt i drift av større kraftverk på over 10 MW (0,4 TWh).