De siste par årene har selskapet vært preget av store strukturelle endringer, med sammenslåing av Hafslund, Eco Energi og Eidsiva, samt dannelsen av nettselskapet Elvia. Midt oppe i dette ble også forretningsområdet «Ny energi» etablert.