Det er første gang Lyse tar inn såkalte «graduates» med hjemmel til å ta inn to-tre personer. Når de er ferdige med mastergraden sin til sommeren, får de tilbud om å være med på et rotasjonsløp mellom ulike selskap i Lyse-konsernet.