Strømprisene i Norge er to-delt: en pris i nord og en i sør. Store begrensninger i strømnettet over Dovre og Sognefjorden klarer ikke sørge for fri flyt av strøm i hele landet. Derfor er det store prisforskjeller innad i Norge.

Gjennomsnittlig engrospris på strøm helt sør i Norge (NO2), har i gjennomsnitt vært 2,25 kr/kWh så langt i år, frem til og med september, viser tall fra Nord Pool. NO2 dekker som kjent sørlige Vestland, Rogaland, Agder, Telemark og gamle Vestfold.