Selv om spotprisene har blitt redusert med nesten tre fjerdedeler fra september til november i år, er strømprisen i november nesten tre ganger så høy som normalt i Sør-Norge. Gjennomsnittlig strømpris for november i Sør-Norge de siste ti årene, ligger på omtrent 36 øre/kWh, før skatter og nettleie.