Selv om spotprisene har blitt redusert med nesten tre fjerdedeler fra september til november i år, er strømprisen i november nesten tre ganger så høy som normalt i Sør-Norge. Gjennomsnittlig strømpris for november i Sør-Norge de siste ti årene, ligger på omtrent 36 øre/kWh, før skatter og nettleie. I fjor ble gjennomsnittlig strømpris for november på 1,06 kr/kWh. Det er omtrent det samme som årets november vil lande på i gjennomsnitt.

I fremtidsmarkedet på strømbørsen Nasdaq OMX omsettes det kontrakter for leveranse av strøm til vinteren med vesentlig høyere priser.