Nye damforskrifter gjør at Statkraft har satt i gang rehabiliteringen av steinfyllingsdammen Songa i Telemark, som ble bygget fra 1958 til 1962. Dammens høyde er 42 meter og lengde på damkrona er 1030 meter.