Energi Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsk fornybarnæring som representerer ca. 280 bedrifter som produserer, frakter og selger strøm og varme.

Norske energiselskaper varierer fra små lokale energiverk til store konsern med internasjonale aktiviteter.