Interesseorganisasjoner i kraftbransjen

Interesseorganisasjonene ivaretar mange felt i energibransjen. De vil også i fremtiden ha behov for en bred kompetanse på ulike felt tilknyttet bransjen. Her presenterer de seg kort:

BRANSJEN: Utviklingen i fornybarbransjen ivaretas av interesseforeninger. Deres medlemmer har behov for ny og fremtidsrettet kompetanse
BRANSJEN: Utviklingen i fornybarbransjen ivaretas av interesseforeninger. Deres medlemmer har behov for ny og fremtidsrettet kompetanseFoto: Gerry Machen, Flickr/Creative Commons
Publisert 8. February 2019, kl. 13.44Oppdatert 8. February 2019, kl. 14.30