Energi Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsk fornybarnæring som representerer ca. 280 bedrifter som produserer, frakter og selger strøm og varme.

Norske energiselskaper varierer fra små lokale energiverk til store konsern med internasjonale aktiviteter. Jobbmulighetene er mange, enten man har bakgrunn som fagarbeider, ingeniør eller sivilingeniør, økonom, statsviter, humanist eller biolog. Fornybarnæringen har aller mest behov for ingeniører og sivilingeniører innenfor maskin, bygg, elkraft/energi og miljø eller data/IKT.

Distriktsenergi er en interesseorganisasjon som representerer 66 distriktsenergiverk. Vi jobber for at rammebetingelsene til våre medlemmer er gode og underbygger muligheten til at distriktsenergiverkene kan bestå som en sikker og viktig arbeidsplass inn i framtiden.