Først trekker vi linjene langt tilbake. Året er 1874. Det har allerede gått flere hundre år siden hydrogen ble beskrevet av datidens vitenskapsmenn, men 1874 blir stående som et spesielt år for hydrogen.