Meninger

Niklas Kalvø Tessem

Daglig leder, Kraftfylka

NVE har lansert nasjonal ramme for vindkraft. Dette er et viktig kartleggingsarbeid, hvor myndighetene grundig har vurdert rammevilkårene for vindkraft i Norge. Etter å ha analysert blant annet vindforhold, lønnsomhet, nettilgang, natur- og nabopåvirkninger har NVE identifisert 13 områder som er mest egnet for vindkraft.