For snart 100 år siden startet arbeidet med det som fikk navnet «Noreledningen» – en kraftledning som gikk fra Nore-fallene i Buskerud til Oslo. For behovet for kraft i det sentrale østlandsområdet var stort – og økende.

I 94 år har Noreledningen med et totalt strekk på 110 kilometer forsynt hovedstaden med kraft. Men nå er det slutt på strekket mellom Ultvedt på Ringerike og Smestad i Oslo, her eies ledningen av Statnett. På strekningen Ultvedt-Nore er det Glitre Energi som eier ledningen, og den er fortsatt i drift.