Hvis du går Y-veien, vil du det første året ha mer matte og fysikk enn de andre ingeniørstudentene. Du vil sannsynligvis også ha mindre praksis.

Hvis du tror at et treårig løp blir for intensivt, kan du ta ett år med forkurs, før du deretter tar vanlig bachelorgrad.

Enkelte studiesteder anbefaler søkere med lavere karaktersnitt enn fire fra videregående å velge et år med forkurs. Ved mange av studiestedene tilbys det også sommerkurs med introduksjonsprogrammer for studenter som velger Y-veien.