– I dag lanserer vi en storstilt satsing på havvind. Ambisjonen vår er at vi innen 2040 tildeler områder for 30.000 MW havvindproduksjon i Norge.

På regjeringens tredje pressekonferanse om havvind kom statsminister Jonas Gahr Støre med et mål som vil snu norsk kraftproduksjon på hodet, dersom det blir realisert. 30.000 MW installert kapasitet kan gi minst 120 terawattimer, ikke langt unna det norske årlige forbruket av strøm og nesten like mye som hele Norges vannkraftproduksjon.