– NTNU er det beste stedet i landet hvis man skal studere til å bli sivilingeniør. Det er et tradisjonsrikt universitet der mange av professorene er blant de fremste innen sitt fagfelt, sier student Lars Falsen Habostad.

Han går tredje året på det femårige masterprogrammet i Energi og miljø, og er leder av EMIL, linjeforeningen til Energi og miljøstudentene.

De to første årene av studiet består av grunnleggende fag som termodynamikk, kjemi, matte og statistikk, ifølge Habostad.

– Det tredje året velger man hvilke fagretning man ønsker å fordype seg i, og her er valgfriheten stor.