Av Rune Flatby, Direktør i konsesjonsavdelingen, NVE

I leserinnlegg stiller Ådne Bratthammer spørsmål om NVE gjennomfører høringsprosesser som skalkeskjul for udemokratiske prosesser.

NVEs konsesjonsbehandling er regulert gjennom energiloven, og plan og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger.