Det Enova-støttede pilotprosjektet til Skagerak Energi, Kontorbygg og fotballklubben Odd skal kombinere solcelletaket med et batteri med en lagringskapasitet på 1 MWh. Norges største batteri skal kobles til solcelleanlegget og dette gjør det mulig å utnytte overskuddsenergi fra idrettsarenaen.