Det Enova-støttede pilotprosjektet til Skagerak Energi, Kontorbygg og fotballklubben Odd skal kombinere solcelletaket med et batteri med en lagringskapasitet på 1 MWh. Norges største batteri skal kobles til solcelleanlegget og dette gjør det mulig å utnytte overskuddsenergi fra idrettsarenaen. Anlegget skal stå klart når sesongen sparkes i gang i mars.

FoU-satsing

Solcelleanlegget på Skagerak Arena skal kunne levere rundt to til tre timer med opptil 600 kW under kamp som skal ta av effekttoppene når flomlysene og aktiviteten går for fullt.