Aakermann mener det nå er på høy tid at bransjen tar neste skritt.

– Informasjonen fra AMS-målerne bør gjøres mer tilgjengelig for forbrukere, bransjen og alle som vil utvikle produkter og tjenester, sier han til Europower Energi.

Dette vil i hovedsak skje via den såkalte HAN-porten (Home Area Network) som AMS-målerne er utstyrt med. Det er kunden som har råderett over den, og som selv kan bestemme hva han/hun vil gi fra seg av informasjon om eget strømforbruk.

Samtidig mener Aakermann at bransjen og nye utviklerselskaper har mye å tilby kundene slik at de kan spare strømutgifter.