Denne saken handler ikke om høy strømpris, den handler om konsekvensene. Ikke om konsekvensene for samfunnet, men konsekvensene for kraftbransjen – alt det som har skjedd i kjølvannet av ekstremt høye strømpriser.

Da prisen nådde taket

Vi begynner i utlandet, nærmere bestemt Baltikum. Estland, Litauen og Latvia er nært, men likevel langt borte. Vi tilhører samme kraftsystem, men knapt noen i den norske kraftbransjen bryr seg om hva som skjer i de baltiske landene.

Det forandret seg 17. august. På ettermiddagen den dagen nådde strømprisen i Baltikum 4000 euro/MWh.