Denne saken handler ikke om høy strømpris, den handler om konsekvensene. Ikke om konsekvensene for samfunnet, men konsekvensene for kraftbransjen – alt det som har skjedd i kjølvannet av ekstremt høye strømpriser.