De siste månedene har strømselskapene GNP Energy og Tinde fått mye oppmerksomhet. Kort oppsummert betalte GNP et ukjent beløp til Tinde for å ta over en ulønnsom kundeportefølje med fastpris- og maksprisavtaler.

Tinde, som egentlig var et GNP-selskap, la straks inn andre vilkår og sendte astronomiske fakturaer til kundene. Dermed rømmer kunder fra gunstige fastprisavtaler, og GNP/Tinde kvitter seg med et problem. GNP Energy har bokført en gevinst 200 millioner kroner.

Dette føyer seg inn i en årelang rekke av saker hvor hovedmannen i GNP Energy, Glenn Nøstdahl (44), tjener seg rik på å sno seg gjennom strømmarkedet.