Om kvelden 11. april i 2018 går det mot avstemning i kommunestyresalen i Hokksund. Nå skal skjebnen til Øvre Eiker Energi avgjøres. Kommer politikerne til å følge anbefalingen fra selskapets ledelse?

I lengre tid har et tilbakevendende tema blant kommunens rundt 19.500 innbyggere vært hva som skal skje med kommunens energiselskap – Øvre Eiker Energi. I sentrum for dramaet som utspiller seg, står ledelsen ved Øvre Eiker Energi som har anbefalt salg av selskapet. Denne april-kvelden skal i underkant av 40 lokalpolitikerne - som altså representerer eieren Øvre Eiker kommune – stemme over om man skal takke ja eller nei til 485 millioner kroner i kommunekassa.