Selv om rekordlave kraftpriser merkes på inntjeningen til alle landets kraftverk er det ikke krisestemning i småkraftbransjen. Investorene ser ut til å bry seg mest om de lange priskurvene og ifølge Småkraftforeninga er det voldsom aktivitet i bransjen.