Det eksisterende nettet i Senja har sine begrensninger. Det skaper utfordringer for lokal havindustri som er i vekst i øykommunen. Som Europower Energi har omtalt ved flere anledninger har Troms Kraft, sammen med blant andre Ishavskraft, Universitetet i Tromsø, Nodes og Eaton, startet innovasjonsprosjektet Smart Senja som skal bøte på nettutfordringene.