Det eksisterende nettet i Senja har sine begrensninger. Det skaper utfordringer for lokal havindustri som er i vekst i øykommunen. Som Europower Energi har omtalt ved flere anledninger har Troms Kraft, sammen med blant andre Ishavskraft, Universitetet i Tromsø, Nodes og Eaton, startet innovasjonsprosjektet Smart Senja som skal bøte på nettutfordringene.

Norges første fleksibilitetshandel

Planen er at husstander, kraftselskap og virksomheter skal samarbeide om fordeling av kraft og at det skal installeres batteripakker til overskuddsproduksjon. I tillegg skal det organiseres et marked der forbrukere skal kunne få betalt for å tilby fleksibilitet til nettselskapet.