Tidlig i september kom BKK Varme med et tilbud til Sunnfjord kommune om å kjøpe ut resterende aksjepost på 5,556 prosent, som kommunen satt med i Førdefjorden Energi. BKK Varme hadde allerede majoritetseierskap med resten av aksjene etter at de overtok Sunnfjord Energi tidligere i år.