Først det grunnleggende. Dommen fra Høyesterett handler om vindparkene Storheia og Roan krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

Storheia og Roan er to av i alt seks vindparker på Fosen. Med sine 80 turbiner og 288 MW er Storheia den største av de seks vindparkene. Roan er nest størst med 71 turbiner og 255 MW. De fire andre vindparkene på Fosen er ikke omfattet av rettsprosessen.

Storheia og Roan er de to største vindparkene i landet, og produserte 1 TWh hver i 2020.