Zeekit leverer beredskapsflåtestyring til blant andre nettselskaper i kraftbransjen. Teknologien setter nettselskapene i stand til å raskt lokalisere tilgjengelige montører i et område med strømbrudd, eller andre hendelser.

Tid er penger også i denne sammenheng, da lengre avbrudd gir høyere kile-kostnader for nettselskapene. Nettopp dette var utgangspunktet for utvikling av systemene som ble påbegynt i 2004.

– Alt er utviklet in-house, forklarer gründer og daglig leder i selskapet, Per-Arne Ellefsen. Han forteller at de nå er 34 ansatte, hvorav 28 i Norge, tre i Sverige, og tre som er knyttet til et eget selskap i Sri Lanka.

Selskapet har hovedkontor på Kolbotn utenfor Oslo, i det som tidligere huset IBM. Her finner vi blant annet seks av utviklerne i selskapet. Nettopp å ha utvikling under egne vinger, er viktig for Ellefsen, som startet selskapet i 2004.

– Vi hadde outsourcing av noe utvikling til et selskap i Sri Lanka tidligere, men med norske eiere. Det ble veldig tungvint. Outsourcing er ikke lett, spesielt når det gjelder teknologi der utviklingen skjer utrolig raskt. Det er heller ikke så billig når det ikke blir lett. Vi har funnet ut at vi må ha kontroll på de utviklerne vi benytter og da kan de ikke være innleide, forklarer han til Europower Energi.

Egenutviklet flåtestyring

For det er teknologi selskapet selger og flåtestyring er kjerneproduktet. Ikke bare registrerer systemet hvor det er biler tilgjengelig når det skjer et utfall, de har også informasjon om kompetansen, sertifisering og utstyret i hver bil, som gjør det raskere og enklere å sende riktig bil til problemområdet.

– Hvem er nærmest når det er utfall? Hvem er har rett kompetanse for å rette opp i de feilene som er oppstått? Hvor mange trenger man? Tidligere måtte man ringe direkte til hver enkelt montør for å sjekke hvem som kunne gjøre jobben – og da var det ofte de samme som sa ja, selv om de var betydelig lenger unna. Nå kan nettselskapene med et tastetrykk finne riktige ressurser som jobber for dem i nettet, og har til enhver tid full oversikt over hvor alle er, og hvem som gjør hva, forklarer Ellefsen.

Systemet er utviklet av Zeekit og bygd opp rundt avansert kartdata, Nasjonal vegdatabank (NVDB) og en egenutviklet IT-løsning for kraftbransjen.

– Vi utvikler webløsninger basert på GPS posisjoneringsteknologi. I tillegg til posisjonsdata har vi egenutviklede GIS verktøy og registrerings- og dokumentasjonsmoduler integrert i disse løsningene. Løsningene er webbaserte for desktopbruk, Android smarttelefoner og nettbrett, forklarer Ellefsen.

I tillegg til effektivisering av montørflåten, er systemet også blitt et HMS - verktøy som bidrar til å ivareta montørenes sikkerhet ettersom man til enhver tid vil vite hvor montøren befinner seg.

Store kunder

Fortums nettvirksomhet (som i dag er en del av Elvia) ble selskapets første kunde. I dag har Zeekit mange av landets største nettselskap på kundelisten, deriblant Elvia, BKK, Glitre Energi, Troms kraft og Norgesnett. I tillegg er flere av underleverandørene til nettselskapene blitt en del av kundeporteføljen, deriblant Omexom, Nettpartner og nå senest tegnet de avtale med Oneco.

Flere av de store nettselskapene har flere leverandører som de krever at skal inn i det samme flåtesystemet. Hvilket gir enda flere på kundelisten til Zeekit.

I tillegg er det langsiktige avtaler som inngås, gjerne på 3-5 år. Dette gir langsiktige og stabile inntekter til IT-selskapet på Kolbotn, som gjør at de kan satse både på å utvikle nye tjenester, og satse på nye markeder.

– Hva med konsolideringene som skjer i bransjen?

– Da blir programvarer som dette enda mer viktig å få på plass. Da har man gjerne ikke den lokalkunnskapen til folk og geografi. Dette verktøyet gjør at man får de raskeste og beste løsningene. Informasjon lokalt vil bli lagt inn som en del av informasjonen i systemet slik at man får effektuert maksimalt, forklarer Ellefsen, som ikke ser noen umiddelbare utfordringer i at det blir færre nettselskap.

– Hva så med konkurrenter?

– Hovedkonkurrentene er nettselskapene selv i første rekke. Ellers er det ingen som har direkte tilsvarende systemer. Abax, har digitale kjørebøker, men det er fortsatt ikke det samme, påpeker Zeekit-sjefen.

Kjøpte fiskemottak

Zeekit arrangerer workshop for bade ansatte og kunder på fiskemottaket de kjøpte og pusset opp i 2018. Foto: Zeekit

Nå er målet å få digitalisert mest mulig og gjøre mest mulig av løsningene til hyllevare slik at de kan jobbe med å plukke det spesifikke for å sette sammen til en dekkende tjeneste.

– Flere kunder har egne krav og det må utvikles spesifikt for den kunde. Det er likevel billigere enn å skulle utvikle systemer selv. Vi jobber kontinuerlig med kundene vi har og holder blant annet workshops for dem, forteller Ellefsen, og legger til;

– Ja, vi har forresten kjøpt et fiskemottak i Hustadvika.

De ansatte ville heller ha et fiskemottak på Vestlandet fremfor leilighet i Trysil eller firma-hus i Spania. På dugnad har de vært med å pusse opp stedet som nå brukes til både interne arrangement og til konferanser og workshops for kunder.

Det sosiale er også tydelig viktig for Ellefsen og hans ansatt i de gamle IBM-lokalene. Blant annet er det etabler eget «lade-rom», der det er muligheter for ulike aktiviteter og spill. Med kontinuerlig vekst siden oppstarten i 2004, ligger det også an til flere ansatte både på Kolbotn og muligens også i Sverige, der selskapet nå ønsker å satse mer.