Tørre innsjøer og lavere vannstand i vassdrag og magasiner har skapt overskrifter denne vinteren og våren.

I vår har Europower vært med to av NVEs hydrologer ut i felten for å sjekke at den automatiske vannstandsmålingen i et vassdrag stemmer, og var også med på en manuell måling av vannføring.

Turen gikk til Ringerike i Viken – nærmere bestemt Strømstøa målestasjon. Stasjonen ligger ved bredden til Ådalselva ikke langt fra Hønefoss. Elva er en del av Drammensvassdraget, og har vært regulert siden 1916.