I to undersøkelser i år kommer det frem at nordmenn er mer positive til å etablere kjernekraft i Norge. Ifølge Klimabarometeret til analysebyrået Kantar er mer enn 40 prosent av nordmenn er positive til kjernekraft. Det er en kraftig økning fra 2009, da under 10 prosent av nordmenn svarte det samme. Norstats undersøkelse for NRK konkluderer med det samme.

Det gleder spesielt Sunniva Rose, som er nyansatt i firmaet Norsk Kjernekraft AS, som ifølge Brønnøysundregistrene har til hensikt å «tilrettelegge for, bygge og drifte kjernekraftverk, samt å drive forskning, utvikling og kommersialisering av produkter og tjenester knyttet til kjernekraft-virksomhet».