Det er mulig å studere elkraft ved flere av landets fagskoler, både via nett og ved fysisk oppmøte. Den stedsbasert varianten går over to eller tre år (deltid), mens de nettbaserte variantene går over tre eller fire år og innebærer noen obligatoriske samlinger.

I studiene vil du lære å planlegge, vedlikeholde og installere elektriske anlegg. Du vil også lære om strømleveranser, lysanlegg, varmeanlegg, enøk, linjebygging, dimensjonering av tekniske installasjoner i bygg, elektriske maskiner og mer.

Får tittelen fagskoleingeniør

Etter fullførte studier vil du få tittelen fagskoleingeniør.