Av Ådne Bratthammer

Trolig kommende vindturbin-nabo i Hervik i Tysvær

Er i så fall kommunenes omfattende arbeid med å lage høringsuttalelser bortkastet? Er mange engasjerte privatpersoners høringsinnsats fånyttes? Er muligheten for å gi høringsuttalelser bare lokkemat for å skape et demokratisk inntrykk? Uttalelser i media fra direkte involverte selskaper kan lett oppfattes slik.