Energifattige oppfatter bransjen som usosial og kynisk

Mange er opptatt av strømprisene, og blir svært opprørt når de stiger. De fleste klarer likevel å betale, men for de energifattige er dette en daglig kamp.

Torjus Lunder Bredvold tar mastergrad i energifattigdom i regi av Universitetet i Oslo og Fridtjof Nansens Institutt.
Torjus Lunder Bredvold tar mastergrad i energifattigdom i regi av Universitetet i Oslo og Fridtjof Nansens Institutt.Foto: Gunhild Haugnes
Publisert 14. April 2020, kl. 09.00Oppdatert 16. April 2020, kl. 08.43