Profilintervju Trond Skjellerud, adm. dir. i Elvia

– Har du møtt noen den siste uka som ikke er kunder?

Trond Skjellerud tenker seg lenge om.

– Nei, ingen jeg kommer på.