Profilintervju Trond Skjellerud, adm. dir. i Elvia

– Har du møtt noen den siste uka som ikke er kunder?

Trond Skjellerud tenker seg lenge om.

– Nei, ingen jeg kommer på. Jeg har ikke vært ute og reist, så alle jeg har møtt den siste uka er nok kunder hos Elvia, sier han.

Sånn er det å være Elvia-sjef. Samtlige personer han møter, enten det er på butikken eller i møter, står på kundelisten. Det er rundt 950.000 av dem, det dobbelte hvis man regner med alle som bor i Elvia-husholdninger.