Av Jan Frantzen

DRONEMAGASINET

Denne artikkel er tidligere publisert i DRONEMAGASINET.

Det var i november Airlift Solutions signerte en flerårig kontrakt med Mørenett på inspeksjon av 10.000 mastepunkter langs strømnettet på Sunnmøre.

– Kontrakten innebærer både linjeinspeksjon og toppbefaring. Linjeinspeksjonen blir foretatt årlig med helikopter, mens toppbefaring er en detaljert inspeksjon som gjøres hvert tiende år med drone. Cirka ti prosent av linjenettet blir toppbefart hvert år, forteller daglig leder Børre Eimhjellen i Airlift Solutions.

Han legger til at verdien på kontrakten er cirka 500.000