NVE består av over 40 seksjoner fordelt på sju avdelinger. En av disse avdelingene har en særstilling.

Enheten har sin egen post i statsbudsjettet, den kan ikke instrueres av konge og regjering, og den tar sine egne beslutninger. Verken Vår Herre eller NVE-sjefen kan ikke tukle med budsjettet til denne enheten.

Vi snakker selvfølgelig om RME - Reguleringsmyndigheten for energi.

Alle i bransjen kjenner historien. For at Norge skulle kunne innføre tredje pakke, måtte en del av NVE være uavhengig av den norske regjeringen.