PROFILINTERVJU

Så står man der da. Man har passert 60, og det meste av karrieren ligger bakenfor. Høy kompetanse, solid stilling. Alt ligger til rette for å cruise inn mot pensjonsalderen.