Fra januar til mars foregikk det en lukket prosess som langt på vei avgjorde hvilken nettleie-modell alle norske husstander må forholde seg til.

Prosessen med å innføre en ny nettleie-modell har vært svært lang og kronglete (se hele tidslinjen nederst i saken). Saken har vært på høring to ganger og flere modeller har blitt forkastet.

Sommeren 2021 ble en ny forskrift endelig banket gjennom politisk. Blant de viktigste grepene var at energileddet maksimalt skal utgjøre 50 prosent av nettleien, og at det skal være en kapasitetsprising på fastleddet.