Norge har lange og gode tradisjoner med fornybar energi i form av vannkraft. Også i fremtiden vil vannkraften være en bærebjelke i norsk energiforsyning. Men i tillegg kommer det inn nye fornybare energiformer. Ikke minst har vindkraftutbyggingen nå for alvor tatt seg opp også i Norge.

Fornybar produksjon bygges ut og oppgraderes. Også kraftnettet på ulike nivåer forsterkes og fornyes. I tillegg kommer nye kraftkabler til utlandet. Samlet er det mange hundre milliarder kroner som skal investeres i norsk kraftbransje fremover.