Norge har lange og gode tradisjoner med fornybar energi i form av vannkraft. Også i fremtiden vil vannkraften være en bærebjelke i norsk energiforsyning. Men i tillegg kommer det inn nye fornybare energiformer.