For et drøyt år siden ble Troms Kraft Nett tildelt 38,7 millioner kroner i støtte fra Enova for å gjennomføre et stort batteriprosjekt på Senja ved Husøy og Senjahopen. Mellomlagring av energi og styrking av forsyningssikkerheten stod øverst på ønskelisten.