En energimontør jobber med elektrisk energi fra den blir produsert på en kraftstasjon til den når fram til forbrukerne. Arbeidsoppgavene spenner fra reparasjon, vedlikehold og feilsøking til å reise stolper og legge kabler.