En energimontør jobber med elektrisk energi fra den blir produsert på en kraftstasjon til den når fram til forbrukerne. Arbeidsoppgavene spenner fra reparasjon, vedlikehold og feilsøking til å reise stolper og legge kabler.

Malin Haukedalen og Elias Smith jobber som energimontører i Nettservice. Begge liker den store variasjonen i arbeidsoppgaver som yrket byr på.

– Det er et stort omfang av oppgaver, ikke bare knyttet til strøm og koblinger, men også rent praktiske oppgaver som å rydde bort trær som har blåst over ende, sier Haukedalen.