Høgskolen på Vestlandet (HVL) tilbyr blant annet studier i energiteknologi, fornybar energi og elkraftteknikk. Masterstudent Christine Sperre Palmstrøm går det siste året på master med fordypning i elkraftteknikk.

– Det er veldig kjekt.