Høgskolen på Vestlandet (HVL) tilbyr blant annet studier i energiteknologi, fornybar energi og elkraftteknikk. Masterstudent Christine Sperre Palmstrøm går det siste året på master med fordypning i elkraftteknikk.

– Det er veldig kjekt. Studiet består av flere interessante fag, og studentene knyttes til næringslivet gjennom prosjekter og fag. Det er også kort vei til de ansattes kontor, og de er åpne for faglige spørsmål og interessert i å hjelpe dersom vi lurer på noe, sier hun.

Palmstrøm studerer ved campus i Bergen, hvor det skjer mye sosialt.