2019 ble det store motvind-året. Lokalt hadde det ulmet flere steder, men i løpet av våren ble vindkraft-motstanden en nasjonal bevegelse.

Frøya ble kampsaken motstanderne trengte. Gyldige konsesjon og nødvendige tillatelser til tross, Frøya kommune gjorde sitt beste for å stoppe utbyggingen til Trønderenergi.