Fagskolen i Kristiansand tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning i elkraft, enten som et toårig fulltidsstudium eller fireårig deltidsstudium.

Student Svein Stallemo begynte på Fagskolen etter å ha jobbet syv år som elektriker.

– Jeg trives godt og lærer noe nytt hver dag. Vi har vanlige elektrofag som kretsteknikk, driftsanalyser, måleteknikk, men har også ledelse, markedsføring og økonomi.

– Jeg trives godt og lærer noe nytt hver dag.

Svein Stallemo

Det gir bedre jobbmuligheter senere, ifølge Stallemo.

– Man vil stille sterkere i konkurranse om jobber og kunne søke på flere stillinger.