Fagskolen i Kristiansand tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning i elkraft, enten som et toårig fulltidsstudium eller fireårig deltidsstudium.

Student Svein Stallemo begynte på Fagskolen etter å ha jobbet syv år som elektriker.