Den utenlandske eierandelen i den norske småkraften økte fra 13 prosent i 2018 til knapt 22 prosent i 2020. Dette er tall fra NVE, som ikke vil oppgi ferskere tall på grunn av GDPR-hensyn.