Den utenlandske eierandelen i den norske småkraften økte fra 13 prosent i 2018 til knapt 22 prosent i 2020. Dette er tall fra NVE, som ikke vil oppgi ferskere tall på grunn av GDPR-hensyn.

Småkraft AS har tre utenlandske pensjonsfond som eiere: Det nederlandske statspensjonsfond APG og to fond administrert av det tyske selskapet Aquila.

33 nye kraftverk i fjor

Selskapet sikret seg 33 nye kraftverk i fjor til en samlet kapasitet på 316 GWh. Totalt er det nå 161 småkraftverk i porteføljen til en samlet kapasitet på drøyt 1,7 TWh.