De siste årene har det vært en bølge av sammenslåinger i kraftbransjen, spesielt innen nettvirksomhet. Det som er slående er at det er de store selskapene som slår seg sammen eller inngår allianser.

Listen begynner å bli lang: Hafslund og Eidsiva har blitt til Elvia, TrønderEnergi og NTE har blitt til Tensio, Bodø Energi og Troms Kraft har dannet Arva, mens Hålogaland og Nordkraft samler nettvirksomheten i Hålogaland Nett.

Andre har prosesser på gang: Agder og Glitre er i fusjonsforhandlinger, mens Skagerak, Lyse og BKK har varslet et tett samarbeid.