LEDER: Den varslede energimelding fra olje- og energiminister Tina Bru skal komme før sommeren. Ventetiden bruker statsråden på å legge listen stadig høyere for seg selv.

Nylig ville stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap) ha svar på hva Bru vil gjøre for at industriprosjekter ikke må settes på vent på grunn av mangel på strøm.

Statsråden svarte ikke, men henviste til den varslede meldingen:

– Elektrifisering og nettutvikling vil være viktige temaer i den kommende stortingsmeldingen, skrev hun.

Vi har i denne spalten tidligere stilt spørsmål ved behovet for en ny energimelding.