LEDER:

Energi Norge-sjef Knut Kroepelien har planer om å heise flagget. Han bør vente til over sommeren.

Nylig skrev Europower Energi følgende i en kommentar på nett: «Mens oljebransjen har enorm påvirkning på politikerne, fremstår kraftbransjen som lobbyister nærmest som fraværende. Det kan virke som den politiske gjennomslagskraften til Energi Norge nærmest er ikke-eksisterende.»

Utgangspunktet var ulike krisepakker fra regjeringen. Mens pengene regnet over oljebransjen, fikk ikke kraftbransjen en krone av milliardene som ble delt ut til fornybart.

Kritikken om manglende gjennomslagskraft kan det se ut som at vi må bite i oss.