To ganger har NVE lagt frem avanserte modeller for hvordan effekttariffer kan innføres. Begge gangene har tilbakemeldingen vært at modellene har vært for kompliserte. Kunder som knapt vet forskjellen på strømpris og nettleie ville neppe forstått prising av effekt.

Med Kjetil Lund i spissen har NVE derfor nå gjort et drastisk grep. I sin endelige anbefaling til regjeringen dropper de alle tidligere modeller og lanserer et superenkelt system.

Det settes en grense for hvor stor energileddet skal være, og fastleddet skal avspeile effektuttak.