Kronikk av Per Morten Hoff, tidligere generalsekretær i IKT-Norge og styreleder i Røros e-verk. (Ren Røros).

Saken gjelder Kommunal- og Moderniseringsdepartementets (KMD) forslag til «Forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag.»

Jeg har fulgt denne saken i en årrekke i kraft av min tidligere posisjon som generalsekretær i IKT-Norge og medlem i SLG (samarbeidsforum for ledninger i grunnen.) Av en eller annen grunn synes denne saken i liten grad å ha engasjert energibransjen, selv om de er en av de største ledningseierne i Norge.